In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Şuanda 2 konuk çevrimiçi

Bayburt’ta Eyüp Sultan
15 Nisan 2007 Pazar


İstanbul’u fethetmek üzere binlerce kilometre yolu at üzerinde kat ederek Bizans’ın surları önünde şehit olan Eyüp Sultan Hazretleri’nin amcaoğlu Abdulvehhab Gazi Hazretleri’nin de Bizans’ın Doğu Karargahı olan Bayburt’u fethettiği ortaya çıktı

Yıllardır unutulan ve birçok tarihçinin bile bilmediği mezarı ortaya çıkartan Araştırmacı Yazar İsmail Öz, Anadolu’nun İslam’la ilk tanışmasının tarih kitaplarında olduğu gibi 1071’deki Malazgirt Zaferi ile değil 724’te Hazreti Muhammed’in sancaktarı Abdülvehhab Gazi ile olduğunu belirtti

TÜM tarih kitaplarında Anadolu’nun İslam’la tanışmasının Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın kazandığı 1071 tarihindeki Malazgirt Savaşı ile başladığı tezi Araştırmacı Yazar İsmail Öz tarafından çürütüldü. Anadolu’nun İslam’la ilk tanışmasının Emevi Komutanı Abdulvehhab Gazi Hazretleri tarafından Bizans’ın Doğu Karargahı konumundaki Bayburt’un fethi ile olduğunu dile getiren Öz, Eyüp Sultan Hazretleri’nin amcaoğlu Abdulvehhab Gazi Hazretleri’nin mezarının da Erenli Köyü’nde olduğunu belirtti.

Roma İmparatorluğu’nun dünyada iki tane üç hisarlı kalesi bulunduğunu belirten İsmail Öz ‘Bunlardan biri Bayburt’ta, diğeri İstanbul’dadır. Bu kaleler Peygamberimizin müjdesi üzerine, aynı öneme sahip oldukları için sahabeler tarafından kuşatılmıştır. İstanbul hicri 104 tarihinde Eyyüb El Ensarı Hazretleri tarafından kuşatılmış, Bayburt Kalesi de Peygamberimizin Sancaktarı ve Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin amacoğlu Abdulvahhab Gazi tarafından kuşatılmıştır. Bayburt’un fethi hicri 105 yılında gerçekleşmiştir. Fetihten sonra yaklaşık 30 yıl Bayburt İslam hakimiyetinde kalmış, daha sonra tekrar gayri Müslimlerin eline geçmiştir. İslam dininin Anadolu’ya açılan ilk yapısı Bayburt’tur. Yani Malazgirt’ten 347 yıl önce’ diye konuştu. Öz, Abdulvehhab Gazi Hazretlerinin Peçenek Türkleri’nden olmasının da ayrıcı önemli olduğunu belirtti.


BAKANLIĞA BAŞVURU

Abdulvehhab Gazi Hazretlerinin mezarının Dede Korkut Hikayeleri’nin kahramanlarından Babsı Beyrek’in (Bey Böyrek) mezarı ile karıştırıldığını da dile getiren İsmail Öz ‘Bu önemli şahsın unutulmaya yüz tutmuş mezarını ortaya çıkartmak için Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden, Tarihçi Yazar Azimet Karatekin’in elindeki kaynaklardan ve Erzurum Evkaf Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen Erzurum Salnamesi gibi birçok kaynaktan yararlandıklarını dile getiren İsmail Öz ‘Bu kaynaklara göre Abdulvehhab Gazi Hazretleri Bayburt’ta Erenli Köyü’nde defnedilmiş ve Miladi 1591 tarihinde kendi adına zaviye yaptırılmış. Bu zaviyenin mevcut olduğu dönemin tapu kayıtlarında da bulunmaktadır’ dedi.


StarGazete.com'daki MESUT ER'in röportajı

Abdulvehhab-i Gazi TürbesiAbdulvehhab-i Gazi Türbesi

casus telefon
casus teleon
casus telefon